Jurisprudența curtii europene a dreptului omului - - lucrare disertatie

Valoare:
10 credite
Marime:
78.23 KB
Pagini:
62
Nota:
8.65 (37147 voturi)
Favorit:
Nu (Adauga)
Raport:
Share:
Domenii:
Accesari:
167260
Nr. desc.:
38233
Fisiere:
doc
Orice document downloadat sau uploadat este adaugat in Biblioteca
Cuprins:

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
Istoria Curții Europene a Drepturilor Omului
1.1. Convenția Europeană a Drepturilor Omului (1950)
1.2. Perioada de tranziție către noua Curte Europeană a Drepturilor Omului
1.3. România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
CAPITOLUL II
Organismele Curții Europene a Drepturilor Omului
2.1. Consiliul Europei
2.1.1. Componența
2.1.2. Parlamentul European
2.1.3. Componență
2.1.4.Alegerile Europene
2.2. Comisia Europeană
2.2.1. Prezentare generală
2.2.2.Componență
2.2.3.Numirea președintelui
2.3.Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)
2.3.1. Rol
2.3.2.Atribuții
2.3.3. Componență
CAPITOLUL III
Studiu de caz
3.1. Perkins şi R. c. Regatul Unit şi Beck, Copp şi Bazeley c. Regatul Unit - Dreptul la respectarea vieţii private.
3.2. Navalnyy și Ofitserov c. Rusiei: Condamnarea unei persoane de opoziție pentru delapidare – rezultatul aplicării arbitrare a legii
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Extras din document:

Uniunea Europeană reprezintă o construcție nouă, mai mult decât o confederație, mai puțin decât un stat federal, care nu se încadrează in nici o categorie juridică clasică. Ea se bazează pe un sistem politic original si care se află de peste cincizeci de ani într-o continuă evoluție.
Situaţia drepturilor omului în România a înregistrat în ultimii ani o creștere demnă de remarcat atât în ceea ce priveşte elaborarea şi adoptarea unor noi proiecte de acte normative, cât şi în ceea ce priveşte transpunerea practică a dispoziţiilor legale în vigoare.
Gravitatea violărilor drepturilor omului obligă însă la o cunoaştere extinsă la nivelul întregii populaţii, profundă, a normelor imperative în domeniu, astfel încât forţa coercitivă a statului, sesizat cu situaţii de natura celor menţionate, să poată fi exercitată prin organele sale cu atribuţii specifice.
Populaţia trebuie să se simtă apărată de instituţiile statului, obligate să intervină în situaţii de încălcare a drepturilor sale. Pentru ca ideea enunţată să capete concreteţe, cetăţenii trebuie să cunoască mijloacele pe care le au la dispoziţie pentru înlăturarea cauzelor şi efectelor nerespectării dispoziţiilor legale.

Documente online similare In categoria » Lucrari diploma » Drept

ONU-si-Solutionar<br />
ea-Litigiilor-Int<br />
ernationale -<br />
lucrare   Onu-si-solutionar ea-litigiilor-int ernationale - lucrare disertatie
În lucrarea am introdus Consiliul de Securitate unul dintre
Promo Promo
Promo
^ Top