Biblioteca online » Proiecte/Referate » Contabilitate

Contabilitate si fiscalitate - tema

Contabilitate si fiscalitate - tema


O societate comercială, GAMA S.R.L, cu un efectiv de 25 de angajaţi, care lucrează în condiţii deosebite de muncă, a calculat, pentru munca prestată, pentru luna martie exerciţiul N, un fond de salarii de 100.000 lei. Impozitul pe veniturile salariale este de 9.000 lei. Să se înregistreze în contabilitate: veniturile salariale datorate angajaţilor; pe baza cotelor procentuale legale să se calculeze şi să se înregistreze...
Proiectul/Referatul contine 7 pagini in format doc cu o marime totala de 35.1 KB
Domenii: Proiecte/Referate Contabilitate
Contabilitate de gestiune - tema

Contabilitate de gestiune - tema


Se produc două produse, A şi B; costuri directe 10.000 lei pentru A şi 20.000 lei pentru B. A se produce doar în atelierul 1, iar B, în atelierele 1 şi 2. Cheltuielile atelierelor au fost de 7.500 lei în atelierul 1 şi 7.000 lei în atelierul 2, iar cheltuielile generale de administraţie sunt de 500 lei. Baza de repartizare este costul direct. Calculaţi costul de producție și costul complet al produselor finite A şi B....
Proiectul/Referatul contine 6 pagini in format doc cu o marime totala de 18.48 KB
Domenii: Proiecte/Referate Contabilitate
Contabilitate de gestiune - tema 2

Contabilitate de gestiune - tema 2


Cunoscând că: nivelul activităţii normale este de 10.000 ore, nivelul activităţii reale de 9.000 ore, iar cheltuielile standard sunt de 500.000 lei, determinaţi abaterea de capacitate. Pe baza următoarelor elemente: timp unitar standard 2 ore: timp unitary efectiv 1,5 ore; tarif unitar standard 80 lei; tarif unitar efectiv 100 lei; producţia programată 100 buc; producţia efectivă 90 buc; să se stabilească abaterea de timp....
Proiectul/Referatul contine 5 pagini in format doc cu o marime totala de 26.88 KB
Domenii: Proiecte/Referate Contabilitate
Evaluarea intreprinderii - tema

Evaluarea intreprinderii - tema


Realizati un referat de 3-4 pagini pentru prezentare efectelor (pozitive şi/sau negative) asupra valorii firmei, generate de următorii factori determinanti: a. cifra de afaceri; b. profitul sau pierderea; c. datoriile; d. politica de dividend; e. rata dobânzii. f. valoarea activelor 1. Situaţia stocurilor de materii prime în cursul lunii august este: 1.08. sold iniţial 10 buc x 1 lei/bucată; 5.08. intrări 20 buc x 2...
Proiectul/Referatul contine 5 pagini in format docx cu o marime totala de 26.38 KB
Domenii: Proiecte/Referate Contabilitate
Contabilitate publica - tema 2

Contabilitate publica - tema 2


Cu ocazia inventarierii activelor fixe si circulante se constată plusuri la echipament salvamont în sumă de 3.200 lei si la aparate de masurare de 65.000 lei, pe baza listelor de inventariere şi a procesului verbal de constatare. Totodată se constată lipsuri imputabile la gestiunea de medicamente în sumă de 8.150 lei preţ de înregistrare al bunurilor, iar preţul de imputare este de 9.600 lei. Sumele sunt recuperate de la gestionar...
Proiectul/Referatul contine 4 pagini in format doc cu o marime totala de 20.41 KB
Domenii: Proiecte/Referate Contabilitate
Contabilitatea tranzactiilor internationale - tema 1

Contabilitatea tranzactiilor internationale - tema 1


II. Sa se rezolve urmatoarele aplicatii: 1. Firma A exporta marfuri in valoare de 30.000 euro catre firma B. Costurile suplimentare ocazionate de tranzactia efectuata se refera la: - cheltuieli de transport auto, de la depozitul exportatorului şi pana in portul “X” 750 euro; - asigurarea transportului auto de la depozit pana in port 500 euro; - taxa de cheiaj in portul “X” 200 euro; - taxa de cantarire 40 euro; -...
Proiectul/Referatul contine 4 pagini in format docx cu o marime totala de 20.09 KB
Domenii: Proiecte/Referate Contabilitate
Contabilitatea tranzactiilor internationale - tema 2

Contabilitatea tranzactiilor internationale - tema 2


Cum se înregistrează reţinerea avansului şi a cotei de garanţie? Cum se înregistrează dobânda inclusă în preţ la factuarea mărfurilor la extern ? Să se rezolve aplicaţiile: 1. SCE ROMELECTRA exportă mărfuri pe credit comercial pe termen de 2 ani, cunoscând că: - la 15.05.N încasează un avans de la clientul extern de 10% din valoare FOB net, pe care îl transmite către unitatea producătoare; - la 20.05.N se...
Proiectul/Referatul contine 4 pagini in format docx cu o marime totala de 17.42 KB
Domenii: Proiecte/Referate Contabilitate
Contabilitatea tranzactiilor internationale tema 3

Contabilitatea tranzactiilor internationale tema 3


1. O societate comercială efectuează un import de mărfuri pe credit comercial pe termen scurt (8 luni) în următoarele condiţii: - 1.02.N primeşte factura şi marfa în vamă, preţul fiind de 6.000$, exclusiv dobânda în condiţia CIF – portul român de descărcare pentru care achită în vamă taxa vamală de 10%, comision vamal 0.5% şi TVA 19%. - dobânda facturată separat de marfă este de 300$; - plata mărfurilor şi a...
Proiectul/Referatul contine 4 pagini in format docx cu o marime totala de 21.28 KB
Domenii: Proiecte/Referate Contabilitate
Proiect practica la CON-A

Proiect practica la CON-A


Obiectul de activitate al societăţii se concretizează în : a. Proiectarea, contractarea şi execuţia construcţiilor şi conexelor acestora în ţară şi străinătate şi comercializarea acestora în lei şi valută; b. Prestări şi întreţineri în construcţii, precum şi prestări cu utilaje şi mijloace de transport auto din dotare pentru persoane fizice şi juridice; c. Aprovizionarea, depozitarea şi comercializarea...
Proiectul/Referatul contine 34 pagini in format pdf cu o marime totala de 1.24 KB
Domenii: Proiecte/Referate Contabilitate
Contabilitate publica - tema

Contabilitate publica - tema


O institutie publica de stat inregistreaza achizitionarea unei lucrari literare in valoare de 500.000 lei, conform factura.Plata se realizeaza din credite bugetare. O institutie publica de stat aflata in subordinea administratiei publice locale inregistreaza achizitionarea unei instalatii tehnice care intra in domeniul public; costul de achizitie este de 900.000 lei,TVA 24%, conform factura . Plata obligatiei din venituri propri
Proiectul/Referatul contine 3 pagini in format doc cu o marime totala de 18 KB
Domenii: Proiecte/Referate Contabilitate
Promo Promo
Promo
^ Top