Ultimele documente adaugate in biblioteca

Tema - estimere valoare teren

Tema - estimere valoare teren


2. Pentru o proprietate imobiliară se cunosc următoarele date : Venitul net din exploatare 2.100 mii euro Valoarea terenului 7.500 mii euro Rata de capitalizare pentru teren 9% Rata de capitalizare pentru clădire 10,5% Valoarea creditului ipotecar 12.000 mii euro Constanta creditului 0,125 Rata de capitalizare a capitalului propriu 6,6% Să se estimeze : a) Valoarea proprietății imobiliare prin tehnica reziduală a...
Proiectul/Referatul contine 3 pagini in format PDF cu o marime totala de 114.43 KB
Domenii: Proiecte/Referate, Contabilitate
EVALUAREA INTREPRINDERII

EVALUAREA INTREPRINDERII


Alte informaţii: - clădirile care reprezintă 75% din activele corporale amortizabile au o valoare de piaţă cu 10% mai mare decât valoarea contabilă; - activul net corectat al societăţii Gama SA a fost la 31 decembrie N de 40.000; - diferenţele de curs aferente obligaţiilor în valută sunt de +10.000; - stocurile fără mişcare sunt în sumă de 10.000; din reevaluarea stocurilor au rezultat diferenţe favorabile de 65.000....
Proiectul/Referatul contine 2 pagini in format PDF cu o marime totala de 123.57 KB
Domenii: Proiecte/Referate, Contabilitate
Evaziunea fiscala in Romania

Evaziunea fiscala in Romania


Evaziunea fiscală are un efect direct și neintarziat asupra nivelurilor încasărilor fiscale, fapt ce conduce nemijlocit la dezechilibre în mecanismele pieței, precum și la îmbogățirea, în mod ilicit, a practicantilor acestei metode de înșelăciune ce afectează statul și contribuabilii. Evaziunea fiscală cuprinde ansamblul acțiunilor contribuabililor care reușesc să sustragă, de sub efectul legii fiscale, veniturile și...
Proiectul/Referatul contine 7 pagini in format PDF cu o marime totala de 110.74 KB
Domenii: Proiecte/Referate, Finante
Tema Tehnici si proceduri contabile - Contabilitatea stocurilor

Tema Tehnici si proceduri contabile - Contabilitatea stocurilor


2. La începutul lunii martie producţia neterminată este de 15.000 lei. În luna aprilie s-au înregistrat următoarele categorii de consumuri productive: materii prime 20.000 lei, materiale 5.000 lei, salarii 7.000 lei. La sfârşitul lunii s-au obţinut 1.000 buc. produse finite înregistrate la preţul standard de 45 lei/bucată şi nu mai există producţie în curs de execuţie. Se vând 60% din produsele finite obţinute, la preţul de...
Proiectul/Referatul contine 5 pagini in format PDF cu o marime totala de 119.95 KB
Domenii: Proiecte/Referate, Contabilitate
Tema - Tehnici si proceduri contabile

Tema - Tehnici si proceduri contabile


2. Se cunosc următoarele date referitoare la un angajat și munca prestată în luna ianuarie 2023:  în cursul lunii a lucrat 8 ore pe zi lucrătoare;  tichete de masă de 15 lei/zi lucrată;  salariu brut lunar este de 4.000 lei, pentru echivalentul a 160 ore  a beneficiat de un concediu medical (tip 01- boală obișnuită) pentru 11 zile calendaristice în perioada 05-12 ianuarie 2023;  procent indemnizație, conform...
Proiectul/Referatul contine 8 pagini in format PDF cu o marime totala de 358.79 KB
Domenii: Proiecte/Referate, Contabilitate
Rolul investitiilor in activitatile si evenimentel

Rolul investitiilor in activitatile si evenimentel


Investitiile in activitatile si evenimentele sportive reprezintă o prioritate având în vedere următoarele efecte directe ale realizării acestora: •creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunii; •creşterea competitivităţii regiunii ca locaţie pentru derularea evenimentelor sportive; • va constitui un factor motivațional în formarea tinerilor pentru performanță; • turismul va avea, de asemenea, de câştigat...
Cursul contine 2 pagini in format PDF cu o marime totala de 96.88 KB
Domenii: Cursuri, Economie
Grile Contabilitate si informatica de gestiune

Grile Contabilitate si informatica de gestiune


1. Din punct de vedere practic, costul unitar al produsului este: a) expresia valorică a consumului celor trei factori de producţie; b) raportul între expresia valorică a consumurilor de valori efectuate pentru obţinerea şi desfacerea producției și cantitatea de produse, lucrări sau servicii; c) expresia valorică a consumului de resurse; d) totalitatea cheltuielilor de exploatare înregistrate în contabilitatea financiară şi...
Proiectul/Referatul contine 96 pagini in format PDF cu o marime totala de 1.33 KB
Domenii: Proiecte/Referate, Contabilitate
DEMERSUL STRATEGIC-EVOLUŢII

DEMERSUL STRATEGIC-EVOLUŢII


Unităţi de învăţare: Demersul strategic-evoluţie şi conţinut. Analiza strategică - etapă a procesului fundamentării strategiei. Necesitatea, caracteristicile, avantajele şi limitele diagnosticării strategice. Obiectivele studiului: După parcurgerea acestei teme veţi fi capabili: - să înţelegeţi importanţa managementului strategic pentru o întreprindere; - să cunoașteți principalele elemente ale terminologiei...
Documentul contine 32 pagini in format pdf cu o marime totala de 881.86 KB
Domenii: Cursuri, Cursuri
Tema contabilitatea institutiilor de credit

Tema contabilitatea institutiilor de credit


Contabilitatea institutiilor de credit - tema 1. Se depun sume în numerar de către un client în contul său curent 2. Încasarea dobânzii aferente soldului debitor al contului 2511 “Conturi curente” 3. Constituirea unui depozit la termen din contul curent al clientului nebancar se înregistrează etc
Proiectul/Referatul contine pagini in format cu o marime totala de 335.9 KB
Domenii: Proiecte/Referate, Contabilitate
Strategii de relatii publice - disertatie

Strategii de relatii publice - disertatie


Nu puteam să nu aduc în discuţie şi campaniile publice, deoarece ele sunt cele cu ajutorul cărora, ca PR ne punem în aplicare ideile. Orice bun specialist în relaţii publice trebuie să ştie ce este o Campanie de Relaţii Publice, dar şi de câte tipuri poate fi. În ultimul subcapitol al capitolului I, pe care îl consider cel mai interesant, sunt expuse părerile şi experienţele unor personalităţi, pe care prefer să îi...
Lucrare diploma contine 45 pagini in format doc cu o marime totala de 739.68 KB
Domenii: Lucrari diploma, Marketing
Promo Promo
Promo
^ Top